Preventieve tandheelkunde

Preventie is binnen de tandheelkunde zeer van belang.
Het moge voor zich spreken dat het beter is tandheel-
kundige problemen te voorkomen dan deze als maar
weer te moeten behandelen. Indien deze in een vroeg
stadium al onderkend kunnen worden, kunnen alle
behandelingen relatief eenvoudig blijven (bijv. een vulling
in plaats van een kroon of een zenuwbehandeling). Binnen
onze praktijk behoren onderstaande preventieve maat-
regelen tot standaard procedure. Uiteraard kunnen er
buiten deze procedures om nog andere aanvullende
maatregelen getroffen worden.