Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek (C-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

C

I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK

a. Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 21,09
C13 Probleemgericht consult € 21,09

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,09
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,92
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,76
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 55,51

c. Toeslagen en diversen

C80 Mondzorg aan huis € 16,65
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,41
C85 Weekendbehandeling € 21,09
C86 Avondbehandeling € 21,09
C87 Nachtbehandeling € 21,09

d. Geen formele NZa codes

C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s
C76 Afgifte gezondheidsverklaring
C90 Niet nagekomen afspraak
 
 
 
Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dentagon B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.
 
Stand 05-01-2015